Nordic Minings finansielle kalender for 2010

5. mars            Fjerde kvartalsresultat 2009    

7. mai              Første kvartalsresultat

11. mai            Generalforsamling

20. august        Andre kvartalsresultat

5. november     Tredje kvartalsresultat

På publiseringsdagen vil Nordic Mining gi en presentasjon for investorer, analytikere og media. Kvartalsrapportene vil bli publisert i forkant av presentasjonen.

 

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

 

Oslo, 5. januar 2010

Nordic Mining ASA

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner