Nordic Minings finansielle kalender for 2013

27. februar             Fjerde kvartalsresultat 2012
8. mai                    Første kvartalsresultat 2013
13. juni                  Generalforsamling
23. august             Andre kvartalsresultat 2013
15. november         Tredje kvartalsresultat 2013

På publiseringsdagen vil Nordic Mining gi en presentasjon for investorer, analytikere og media. Kvartalsrapportene vil bli publisert i forkant av presentasjonen.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 3. januar 2013
Nordic Mining ASA

Abonner