Nordic Minings kvartalsrapport pr. 30. september 2011

Nordic Mining ASA presenterer med dette kvartalsrapport pr. 30. septemberi 2011. Rapporten følger vedlagt. Følgende viktige hendelser siden forrige rapportering belyses særskilt:

 • Videre fremdrift for EngebøprosjektetMiljøverndepartementet er i gang med behandling av innsigelsessaken knyttet til reguleringsplanen for Engebøprosjektet, samt utslippssøknaden for prosjektet. Naustdal og Askvoll kommuner godkjente reguleringsplanen i mai 2011, og fylkesmannen i Sogn og Fjordane har anbefalt overfor Miljøverndepartementet at reguleringsplanen godkjennes. Befaring og informasjonsmøte ble avholdt på Engebø 15. november 2011 i forbindelse med departementets behandling.

 • Langsiktig gode markedsutsikter for rutil
  Hittil i 2011 har markedsprisen for rutil mer enn fordoblet seg. Det australske analyseinstituttet TZMI forventer at prisen vil øke ytterligere i 2012 til USD 2.000 pr. tonn. Etterspørselen etter høyverdig titanråstoff er større enn produksjonen, og det vil være begrenset tilgang på nye prosjekter i flere år fremover. Engebøprosjektet er betydelig i internasjonal sammenheng, og den industrielle interessen er stor.

 • Stort fremskritt for fremstilling av alumina basert på anortositt
  Nordic Mining har i samarbeid med IFE produsert høyverdig alumina basert på anortositt fra Gudvangen. Fremstillingen er gjort i laboratorieforsøk med industrielt skalerbare prosessparametere. Dette kan bety et gjennombrudd i arbeidet med å realisere verdipotensialet i anortositten. Brutto produksjonsverdi for alumina i Nordic Minings forekomst er estimert til flere hundre milliarder kroner.

 • Tester bekrefter ultraren kvartsforekomst
  Nordic Mining har mottatt positive resultater for fremstilling av høyrene kvartskonsentrater fra forekomsten på Nesodden i Hordaland. Resultatene viser at forekomsten er i verdensklasse, og indikerer muligheter for flere høyverdige applikasjoner og en signifikant kommersiell verdi. Kontakt og oppfølging pågår med potensielle interessenter.

 • Spennende resultater fra geofysiske målinger i Øksfjordområdet
  Geofysiske målinger har gitt indikasjoner på interessante sulfidmineraliseringer i Øksfjordområdet i Troms og Finnmark. Undersøkelsesarbeidet planlegges videreført med bakkegeofysiske målinger og boreprogram våren 2012.

Nærmere om Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden. 

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland.

  Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.  For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 18. november 2011
Nordic Mining ASA

    Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker