Ny aksjekapital registrert

Det vises til Nordic Minings børsmelding 15. februar 2011 vedrørende vellykket gjennomføring av reparasjonsemisjon. I reparasjonsemisjonen ble det utstedt 7.500.000 aksjer til tegningskurs NOK 1,45. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 750.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er nå omsettbare. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 14.547.009,10 fordelt på 145.470.091 aksjer.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

 

Oslo, 24. februar 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner