Ny aksjekapital registrert

Fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er nå fullført.

Det vises til børsmelding av 25. Januar 2012 vedrørende avslutning den overtegnede fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining.

I fortrinnsrettsemisjonen ble det utstedt 40.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 0,90. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 4.000.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 18.547.009,10 fordelt på 185.470.091 aksjer hver pålydende NOK 0,10.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli levert til tegnernes VPS kontoer 2. februar 2012, og de nye aksjene vil være omsettbare etter at de er levert.

For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet med fokus på høyverdige industrimetaller og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 1. februar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner