Ny aksjekapital registrert

De nye aksjene fra den rettede emisjonen i Nordic Mining ventes å være omsettbare fra i morgen, 7. mars 2013.

Det vises til børsmelding 27. februar 2013 vedrørende avslutning av en rettet emisjon i Nordic Mining. I den rettede emisjonen ble det utstedt 8.966.017 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 0,70. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 896.601,70.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene vil være omsettbare når de er overført til VPS-kontoene til investorene. Dette ventes å skje i morgen, 7. mars 2013. Nordic Minings aksjekapital er nå NOK 19.443.610,80. Antall aksjer i selskapet er 194.436.108.

For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 6. mars 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner