Ny aksjekapital registrert

Fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er nå fullført, og de nye aksjene noteres på Oslo Axess.
 

Det vises til børsmelding 29. august 2013 vedrørende endelig resultat og overtegning i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. I emisjonen ble det utstedt 80.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 8.000.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 28.050.480,50 fordelt på 280.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli levert til tegnernes VPS kontoer i morgen, 11. september 2013. De nye aksjene vil være omsettbare når de er levert.

For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 10. september 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner