Ny aksjekapital registrert

Report this content

Fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining er nå fullført, og de nye aksjene noteres på Oslo Axess.

Det vises til børsmelding 28. oktober 2015 vedrørende endelig resultat og betydelig overtegning i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. I emisjonen ble det utstedt 77.000.000 aksjer til en tegningskurs på NOK 0,45 pr. aksje. Aksjenes pålydende er NOK 0,10. Aksjekapitalen ble økt med NOK 7.700.000.

Kapitalforhøyelsen er i dag registrert i Foretaksregisteret. Nordic Minings nye aksjekapital er NOK 38.550.480,50 fordelt på 385.504.805 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

De nye aksjene som er utstedt i fortrinnsrettsemisjonen, vil være omsettbare når de er levert til tegnernes VPS kontoer; slik overføring forventes å skje i dag, 4. november 2015.

Gjennom fortrinnsrettsemisjon har Nordic Mining mottatt et bruttoproveny på NOK 34,65 millioner før fradrag av transaksjonskostnader.

Swedbank er engasjert som tilrettelegger, og Kvale Advokatfirma er juridisk rådgiver i transaksjonen.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 4. november 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner