Nye tester bekrefter høyeste kvalitet og indikerer homogenitet for kvartsforekomsten i Kvinnherad

Nordic Mining initierer Scoping studie for industriell produksjon av høyrene kvartsprodukter.

Prosessering av nye kvartsprøver fra Nordic Minings kvartsforekomst i Kvinnherad viser at høyverdige produktkvaliteter på nivå med de beste i markedet kan produseres fra kvarts fra ulike lokaliteter langs forekomsten. Dette gir en god indikasjon på at kvartsåren har gjennomgående høy renhet og således kan være velegnet for produksjon av høyrene kvartsprodukter.

Tre kvartsprøver på henholdsvis 480, 250 og 250 kg, fordelt på hele kvartsårens lengderetning, ble tatt ut for prosesstesting. Formålet med testene var å undersøke om høykvalitetsprodukter, tilsvarende en prøve fra forekomstens østre del, kunne produseres for større deler av forekomsten.
Produktkvaliteter på nivå med de reneste produktene i markedet ble oppnådd for alle prøvene. Det ble også gjennomført smelteforsøk som viser at glass fremstilt fra prøvene er på høyde med de beste glasskvaliteter i markedet.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum kommenterer:” Dette er veldig oppløftende resultater som gir oss trygghet for at høyverdige produkter kan produseres for en større del av forekomsten. Vi vil nå evaluere mulige utvinnings- og prosesseringsscenarioer med tilhørende kostnader, samt det økonomiske potensialet for industriell produksjon av høyrene kvartsprodukter. Vi ser frem til en spennende utvikling for denne lovende kvartsforekomsten.”

Tabellen nedenfor viser innhold av urenheter etter ferdig prosessering av de nye prøvene ”Blast 1, 2 og 3” sammenlignet med den tidligere prosesserte prøven (”Nes1”) og en høyren, kommersiell produktkvalitet (”Iota 4”). Resultatene viser at høyverdige produkter kan produseres fra samtlige prøver. Testene er gjennomført av Dorfner Anzaplan ved deres laboratorium i Hirschau i Tyskland.

Prøve ID Fe (ppm) Na (ppm) K (ppm) Li (ppm) Ti (ppm) Zr (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) Al (ppm) Cr (ppm) Mn (ppm) Cu (ppm)
Blast 1 0,2 0,1 0,1 <0,1 1,2 <0,1 0,2 0,1 13 <0,05 <0,05 <0,05
Blast 2 0,2 0,1 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 0,2 0,1 12 <0,05 <0,05 <0,05
Blast 3 0,2 0,1 <0,1 0,1 1,1 <0,1 0,2 0,1 11 <0,05 <0,05 <0,05
Nes 1 0,4 <0,1 0,2 0,1 1,3 <0,1 0,2 0,13 13 <0,05 <0,05 <0,05
IOTA 4 0,3 0,9 0,35 0,15 1,4 0,1 0,6 <0,05 8 <0,05 <0,05 <0,05

Nordic Mining planlegger nå oppfølgende undersøkelser av forekomsten. Geofysiske målinger vil bli gjennomført for å få et bedre bilde av forekomstens størrelse og dybde. Selskapet vil også foreta en gjennomgang (”Scoping Study”) av markeds-, utvinnings- og prosesseringsscenarioer, samt foreløpige økonomiberegninger for prosjektet.

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til kvartsåren som ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Forekomsten er foreløpig estimert av NGU til ca. 2,7 millioner tonn kvarts (estimatet er ikke JORC klassifisert).

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Videre har Selskapet undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der det i 2012 har blitt påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 16. august 2012
Nordic Mining ASA

Abonner