Nye tester bekrefter ultraren forekomst av internasjonalt format

Nordic Mining har mottatt positive resultater for fremstilling av høyrene kvartskonsentrater fra selskapets forekomst på Vestlandet.  Resultatene viser at forekomsten er i verdensklasse, og indikerer potensial for flere høyverdige applikasjoner og en signifikant kommersiell verdi.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum kommenterer: "Det er veldig spennende at vi i prosessforsøk har klart å fremstille slike høyrene kvaliteter. De lovende resultatene understreker det kommersielle potensialet for forekomsten og at den nå må regnes som et nytt og strategisk viktig prosjekt i Nordic Minings portefølje. Det vil være naturlig å sikte mot høyverdige markeder som også gir de beste prisene for kvartsen. Partnerevaluering vil være en integrert del av prosjektarbeidet fremover".

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til Nesodden kvartsforekomst som ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Forekomsten er estimert til 2,7 millioner tonn kvarts.

Det er etablert kontakt med ulike markedssegmenter, og Nordic Mining ønsker å teste kvartsen til bruk i forskjellige applikasjoner. Spesifikasjoner og kvalitetsnivåer for kvartsprodukter varierer mellom ulike bruksområder og produsenter. Uprosessert kvarts fra Nesodden vil kunne møte spesifikasjoner for solcelleindustrien, og med videre prosessering kan kravene i høykvalitetsmarkeder imøtekommes som for eksempel til optisk glass, høytemperaturlyspærer, smeltedigler, halvledere og mikroelektronikk.

Norge har flere internasjonalt ledende selskaper innenfor verdikjeden for silisium. Det gjelder alt fra ferrosilisium, silisiumkarbid, solcelle wafers og produksjon av høyrene kvartsprodukter. Det industrielle miljøet og den brede kompetansen gjør at forholdene ligger godt til rette for en videre utvikling av selskapets kvartsforekomst.  

Prosesseringstestene er gjennomført av det tyske laboratoriet Dorfner Anzaplan som har spesialkompetanse på kvarts. Testene omfatter ulike separasjonsmetoder for å fjerne urenheter i kvartsen, og inkluderer mekaniske separasjonsteknikker og syrebehandling. Konsentrater med kun 16 ppm urenheter ble fremstilt, noe som tilsvarer en renhet som er sammenlignbar med de høyest prisede kvalitetsproduktene på markedet.

En detaljert feltkartlegging av forekomsten ble gjennomført av geologer i juli 2011. Kartleggingen har påvist en stor og massiv kvartsåre som er ca. 600 meter lang, og bekrefter tidligere kartlegging og ressursestimater gjennomført av Norges Geologiske Undersøkelse (for mer informasjon se: http://www.nordicmining.com/kvinnherad/category276.html). Flere prøver ble tatt langs forekomsten og vil bli testet mht. kvalitet og variasjoner.

Ved spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.

Om Nordic Mining

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden. 

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

 

Oslo, 10. august 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner