Nye undersøkelsesområder for litium i Finland

Nordic Minings datterselskap i Finland, Keliber Oy, har fått innvilget reservasjon for nye undersøkelsesområder i litiumprovinsen i Østerbotten i Finland. De reserverte områdene ligger i kommunene Kaustinen og Kronoby og dekker et samlet areal på ca. 56 km2. De reserverte områdene ligger i nærheten av de lisens- og undersøkelsesområder som selskapet tidligere har ervervet. I tillegg til Keliber har Finlands geologiske undersøkelser (GTK) undersøkelsesområder i litiumprovinsen i Østerbotten.
 
"Keliber er det eneste selskapet som har seriøse planer om å starte gruvedrift og industriell produksjon av litiumprodukter basert på mineralressursene i Østerbottens litiumprovins. Det er derfor viktig at selskapet har et langsiktig perspektiv når det gjelder tilgang på mineralressurser", sier daglig leder Olle Sirén i Keliber. "Vi må gjennomføre undersøkelser og boreprogram for å kartlegge det faktiske ressurspotensialet i de områdene som nå er reservert, men det er betydelig geologisk informasjon og gode indikasjoner på at de nye områdene vil utgjøre et interessant fremtidig produksjonsgrunnlag for Keliber."
 
Keliber gjennomfører i oktober magnetiske målinger ved litiumforekomsten i Länttä der selskapet har tillatelse for å starte gruvedrift. Formålet med målingene er å få en mer nøyaktig beskrivelse av malmførende soner som grunnlag for utarbeiding av gruveplan og for oppdatering av estimat for utvinnbare mineralreserver.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 19. oktober 2009
Nordic Mining ASA

Abonner