Oppdatert tidsplan for måleresultater fra Engebø og aluminaprosjektet

Engebøprosjektet
Det Norske Veritas skal samle inn data fra de 11 målestasjonen som er utplassert i Førdefjorden i forbindelse med Engebøprosjektet, i neste uke (uke 46). Datainnhentingen er planlagt å starte mandag 11. november 2013. Nordic Minings første rapportering av måleresultater vil bli publisert i uke 47.

De 11 målestasjonene registrerer temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet i Førdefjorden. I tillegg måles strømforhold på 6 av stasjonene hvor avanserte, profilerende instrumenter registrerer strømningshastighet og –retning på ulike vanndyp.

Aluminaprosjektet
Tel-Tek som er basert i Porsgrunn og som har omfattende erfaring fra vurdering av industriprosjekter, arbeider for tiden med teknisk-økonomisk evaluering av aluminaprosjektet. Evalueringene omfatter komplekse modelleringer og vurdering av forutsetninger for en initiell økonomisk evaluering av et aluminaprosjekt i industriell skala.

I samråd med Tel-Tek og Institutt for Energiteknikk (IFE) er tidsplanen for rapportering av de teknisk-økonomiske evalueringene satt til andre del av november 2013. 

For nærmere informasjon vennligst kontakt Utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 5. november 2013
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner