Oppfølgende kvartstester viser høyeste kvalitet

De nye forsøkene viser at Nordic Minings kvartsforekomst kan gi kvartsprodukter tilsvarende de aller beste på markedet.

Nordic Mining har utført oppfølgende prosesseringstester med kvarts fra forekomsten på Nesodden i Kvinnherad kommune. Formålet har bl.a. vært å redusere alkalieinnhold og bedre smelteegenskapene for kvartskonsentrat.

Testene som er gjennomført ved Dorfner Anzaplans laboratorium i Tyskland, viser at det er mulig å fremstille kvartskonsentrat med vesentlig lavere innhold av urenheter enn tidligere rapportert (ref. børsmelding 10.08.11 hvor det ble informert om tester som ga 16 ppm i totale urenheter, tilsvarende kvarts av høyren kvalitet). Nye tester har lyktes å redusere innholdet av alkalielementer (K, Na, Li) til 0,3 ppm totalt. Dette er på nivå med ”Iota 6” som er et av de reneste kvartsproduktene i markedet. Smelteforsøk har vist at også bobleinnholdet ved glassfremstilling er på et akseptabelt nivå. Dette viser at kvartsen fra Nesodden kan være egnet for de høyest prisede anvendelsene.

Utforskningsleder Mona Schanche uttaler: ”Forsøkene viser at Nordic Minings kvartsforekomst kan gi kvartsprodukter tilsvarende de aller beste på markedet, blant annet til anvendelser innen halvledere og spesialglass. Nivået som nå er oppnådd for urenheter, er meget lavt. Vi betegner resultatene som oppsiktsvekkende og ser med stor interesse frem til den videre utvikling av kvartsprosjektet. ”

Nordic Mining har eksklusive rettigheter til Nesodden kvartsforekomst som ligger i Kvinnherad kommune i Hordaland. Forekomsten er foreløpig estimert til ca. 2,7 millioner tonn kvarts (estimatet er ikke JORC klassifisert). Nordic Mining vil gjennomføre videre geologiske undersøkelser bl.a. for å verifisere homogenitet og prosseseringsegenskaper basert på flere kvartsprøver. Videre vil selskapet innlede arbeid med forberedelser til reguleringsplan etc. i forbindelse med fremtidig produksjon fra forekomsten. Oppfølging mot potensielle kunder og interessenter vil bli videreført.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.

Om Nordic Mining

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Oslo, 12. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner