Påminnelse; utløp av tegningsperioden i pågående Fortrinnsrettsemisjon torsdag 23. juni 2016

Report this content

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA ELLER SINGAPORE

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende den pågående Fortrinnsrettsemisjonen for utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining").

Tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen utløper torsdag 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt hos Swedbank, eller, ved bruk av elektronisk tegningssystem, være registrert innen utløpet av denne fristen. 

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid), vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren og dermed miste sin verdi.

For mer informasjon vises det til prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen datert 7. juni 2016.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 22. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com) 

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse ble godkjent i april 2015. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner