Påminnelse om informasjonsmøte i forbindelse med den pågående fortrinnsrettsemisjonen

Report this content

Mandag 26. august kl. 11.30 hos Swedbank First Securities i Oslo

Vi ønsker med dette å minne selskapets aksjonærer og andre investorer om informasjonsmøte i forbindelse med den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining. Møtet avholdes mandag 26. august kl. 11.30 hos Swedbank First Securities, Filipstad Brygge 1, 8.etg i Oslo.

Vennligst registrer deltakelse pr. epost til first.lunsj@swedbank.no.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum og finansdirektør Lars K. Grøndahl vil presentere Nordic Minings strategi og hovedprosjekter, samt besvare spørsmål i forbindelse med den pågående fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen er fra 12. august 2013 til tirsdag 27. august 2013 klokken 16.30.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 21. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (
www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner