Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 15. april 2008. Alle saker som var til behandling ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
 
 
Oslo, 15. april 2008
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker