Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2017

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ble avholdt tirsdag 10. januar 2017. Alle saker som var til behandling ble godkjent i hht. styrets forslag.

Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling er vedlagt denne meldingen.

Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo,
10. januar 2017
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
  

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelsen er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM».

Abonner

Dokumenter og linker