Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA 14. november 2011

Den 14. november 2011 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Forslag til styrevalg ble vedtatt.
 
Styret i Nordic Mining ASA har etter valget følgende sammensetning:
 
Tarmo Tuominen           styreleder
Camilla Fiskevoll           nestleder
Anne Dæhlie                styremedlem
Egil Martin Ullebø         styremedlem
Tore Viana-Rønningen   styremedlem
 
Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 14. november 2011
Nordic Mining ASA
 
 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker