Protokoll fra ordinær generalforsamling 15. juni 2009

Mandag 15. juni 2009 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA.
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
 
Oslo, 15. juni 2009
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker