Samarbeidsavtale om havbunnsmineraler

Norges Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources og Statoil har inngått et samarbeid om mineralressurser på havbunnen.

Partene har i dag inngått en avtale om et forprosjektet som skal kartlegge status for kunnskap på området og etablere prioriterte behovsområder for ny forskning og utvikling.

Prosjektet har som målsetning og øke kunnskapsnivået innen marine mineralressurser og vil fokusere på kartlegging av eksisterende kunnskap på området, undersøkelsesmetoder, samt fremtidige satsningsområder. Prosjektet vil vare i ett år og vil i hovedsak bli utført av Institutt for geologi- og bergteknikk og Institutt for marin teknikk ved NTNU. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på NOK 2 millioner. Som en del av prosjektet vil NORA finansiere en Professor II stilling innen marine mineralressurser ved NTNU.

“Norge er verdensledende på undervannsteknologi etter 40 år med olje-og gassvirksomhet i noen av verdens mest værharde havområder, og oppbygging av norsk kompetanse har vært et viktig element i norsk petroleumspolitikk. Norge har i dag en velutviklet og internasjonalt konkurransedyktig petroleumsindustri. Samarbeidsprosjektet vil kunne være starten til utvikling av flere teknologiske nyvinninger med utgangspunkt i norske kunnskapsmiljøer”, sier dekanus Ingvald Strømmen ved NTNU.

“NORAs strategi er å samarbeide med andre for å se på felles muligheter”, sier daglig leder i NORA, professor Fredrik Søreide. “Norge har både kunnskap og muligheter. Etter kontinentalsokkelutvidelsen i 2009 har Norge store havbunnsområder som det er naturlig å undersøke om inneholder drivverdige mineral- og metallforekomster av f.eks. kobber, gull, sølv og kobolt.”

Arbeidet er i en tidlig fase og mye forskning og kunnskapsinnhenting gjenstår før man kan si noe konkret om potensialet i norske havbunnsområder.

Kontaktperson NTNU:         Førsteamanuensis Steinar Ellefmo; telefonnummer 905 07 125

Kontaktperson NORA:         Daglig leder Fredrik Søreide; telefonnummer 993 43 544


Om Nordic Ocean Resources AS

Nordic Ocean Resources AS (“NORA” eller “Selskapet”) har som ambisjon å bli et ledende selskap innen utforskning og produksjon av marine mineralressurser. Selskapet ønsker å gjøre nytte av eksisterende kunnskap fra olje- og gassindustrien innen miljø- og produksjonsteknologi. NORA har i dag et utstrakt nettverk innen dette området, både med hensyn til fremtidige rettigheter og teknologiutvikling. NORA eies av Nordic Mining ASA (85%) og Ocean Miners AS (15%).


Om Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker NOM.


Oslo, 20. november 2012
Nordic Mining ASA

Abonner