Scoping studien for høyren kvarts i Kvinnherad er forsinket

Arbeidet med scoping studien for Nordic Minings prosjekt for høyren kvarts i Kvinnherad tar lenger tid enn planlagt. Dorfner Anzaplan arbeider med ferdigstillelse av studien.

Nordic Mining vil gi informasjon om hovedinnholdet i studien i uke 51.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 11. desember 2012
Nordic Mining ASA

Abonner