Siste dag for handel i tegningsretter

Report this content

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA ELLER SINGAPORE

 Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende Fortrinnsrettsemisjonen for utstedelse av inntil 170.000.000 nye aksjer i Nordic Mining ASA ("Nordic Mining").

Perioden for handel i tegningsrettene (ticker "NOM T") i Fortrinnsrettsemisjonen utløper i dag, tirsdag 21. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid).

Tegningsretter for deltakelse i Fortrinnsrettsemisjonen kan utøves gjennom den pågående tegningsperioden som utløper 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid).

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden 23. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid), eller som ikke er solgt innen 21. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid) vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren og dermed miste sin verdi.

For mer informasjon vises det til prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen datert 7. juni 2016.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 21. juni 2016
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplanen for prosjektet og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner