Siste dag for tegning i Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon

Tegningsperioden utløper i dag kl. 17:30.

Tegningsperioden for den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining ASA (ticker ”NOM”) avsluttes kl. 17:30 i dag, 23. januar 2012. 

Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før utgangen av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi uten videre kompensasjon til eiere av disse rettene. 

Innehavere av tegningsretter, enten tildelte eller ervervede, må for å kunne tegne seg for nye aksjer, returnere korrekt utfylt og signert tegningsblankett til følgende adresse: 

Swedbank First Securities
Filipstad Brygge
P.O. Box 1441 Vika
0115 Oslo
Faks: +47 23 23 80 11

Norskregistrerte aksjonærer kan foreta tegning av nye aksjer elektronisk via link fra nettsiden www.first.no i stedet for å sende inn tegningsblankett per faks.  

Se prospektet datert 6. januar 2012, samt tilleggsprospektet datert 16. januar 2012 for nærmere informasjon. 

Swedbank First Securities er selskapets rådgiver i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 

For mer informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941. 


Oslo, 23. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner