Siste dag for tegning i Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon

Report this content

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN
 
Tegningsperioden i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining ASA (ticker ”NOM”) avsluttes kl. 16.30 i dag, tirsdag 27. august 2013.

Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne nye aksjer før utgangen av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. 

Innehavere av tegningsretter, enten tildelte eller ervervede, må for å tegne seg for nye aksjer, returnere korrekt utfylt og signert tegningsblankett til følgende adresse/fax nummer: 

Swedbank First Securities
P.O. Box 1441 Vika
0115 Oslo
Fax: 23 23 80 11

Norskregistrerte aksjonærer kan også foreta tegning av nye aksjer elektronisk via link fra www.nordicmining.com og www.swedbank.no. Se prospektet datert 8. august 2013 for nærmere informasjon. 

Swedbank First Securities er selskapets rådgiver i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt finansdirektør CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941, eller email: lars.grondahl@nordicmining.com


Oslo, 27. august 2012
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets
virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner