Siste handelsdag for tegningsretter i den pågående fortrinnsrettsemisjonen

Handel i tegningsretter i Nordic Mining ("NOM-T") avsluttes kl. 17:30 i dag, onsdag 18. januar 2012.

Omsetningsperioden for tegningsretter (ticker ”NOM T”) i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining ASA (ticker ”NOM”) avsluttes kl. 17:30 i dag, 18. januar 2012. Tegningsretter som ikke er solgt før 18. januar 2012 kl. 17:30, eller som ikke benyttes til å tegne nye aksjer før utgangen av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen fortsetter frem til 23. januar 2012 kl. 17:30. Innehavere av tegningsretter, enten tildelte eller ervervede, må for å kunne tegne seg for nye aksjer, returnere korrekt utfylt og signert tegningsblankett til følgende adresse: 

Swedbank First Securities
Filipstad Brygge
P.O. Box 1441 Vika
0115 Oslo
Faks: +47 23 23 80 11

Norskregistrerte aksjonærer kan foreta tegning av nye aksjer elektronisk via link fra nettsiden www.first.noi stedet for å sende inn tegningsblankett per faks. Se prospektet datert 6. januar 2012, samt tilleggsprospektet datert 16. januar 2012 for nærmere informasjon. Swedbank First Securities er selskapets rådgiver i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 

For spørsmål og nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 18. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner