Styreleder fratrer

Nordic Mining ASA melder at styreleder Dag Dvergsten har bedt om å fratre styret med virkning fra dags dato.  Dvergsten ønsker å fratre styret grunnet høy arbeidsbelastning knyttet til andre etablerte aktiviteter i Dag Dvergsten AS. Dag Dvergsten har også meddelt styret at han ser det som en fordel at det gjøres visse endringer i styrets sammensetning allerede nå i høst av hensyn til kontinuiteten i styrearbeidet fremover, da en stor del av styret er på valg våren 2012.

 

"Vi har bygget Nordic Mining ASA til et spennende mineralselskap med utgangspunkt i norske og nordiske ressurser. Selskapet har nådd viktige milepæler i 2011, og den stadig økende fokus på norsk bergverk skaper interessante muligheter fremover. Det faktum at selskapet går inn i en svært aktiv periode, gjør at nye krefter nå vil kunne vitalisere virksomheten ytterligere med målrettet fokus sammen med en dyktig administrasjon," sier Dag Dvergsten.    

 

"Dag Dvergsten har vært engasjert i Nordic Mining ASA sitt styre siden 2007 og har vært en aktiv pådriver for å realisere visjonen om å skape et nytt, attraktivt norsk/nordisk mineralselskap. I løpet av 2011 har selskapet nådd viktige milepæler gjennom funn av potensielt store, nye og viktige forekomster, og videre har man oppnådd viktige lokalpolitiske avklaringer knyttet til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Dvergsten vil stå til disposisjon for selskapet som rådgiver en periode fremover, og styret og administrasjonen takker for hans innsats så langt," sier administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining ASA.

 

Nestleder i styret Camilla Fiskevoll, som har lang fartstid i Nordic Mining styret, overtar som fungerende styreleder med virkning fra 14. september 2011 inntil ny styreleder er valgt av generalforsamlingen.

 

For nærmere informasjon vennligst kontakt Dag Dvergsten, avtroppende styreleder, telefon 908 92 440, eller Camilla Fiskevoll, fungerende styreleder, telefon 990 04 342.

 

 

Oslo, 14. september 2011
Nordic Mining ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner