Styremedlem tegner aksjer

Report this content

Styremedlem i Nordic Mining ASA, Hilde Myrberg, har tegnet seg for 300.000 aksjer i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining, med en tegningskurs på NOK 0,30 pr. aksje. Myrberg har ingen tegningsretter i emisjonen. Hilde Myrberg kan motta inntil 300.000 aksjer som følge av tegningen.

Hilde Myrberg eier forut for tegningen ingen aksjer i Nordic Mining.


Oslo, 27. august 2013
Nordic Mining ASA

Abonner