Utslippstillatelse for Engebøprosjektet

Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS, har i dag mottatt endelig utslippstillatelse for Engebøprosjektet fra Klima- og Miljødepartementet. Tillatelsen er i all hovedsak overensstemmende med det utkastet som ble presentert 17. april 2015 i forbindelse med regjeringens godkjennelse av Engebøprosjektet.

Utslippstillatelsen er tilgjengelig på Klima- og Miljødepartementets hjemmeside; https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/utslippstillatelse-til-gruvevirksomhet-i-engebofjell/id2406887/

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 5. juni 2015
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner