1. kvartalsrapport 2014

Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 1. kvartal 2014.

Høydepunkter 1.kvartal 2014:

Nordic Nanovectors første produktkandidat Betalutin™ har nådd de to store målene for fase I delen av den pågående fase I/II kliniske studien. Den pågående studien har vist at Betalutin™ er trygt og godt tolerert av pasienter som lider av Non-Hodgkin lymfom og at produktet har en klinisk effekt i denne pasientgruppen. De positive resultatene fra fase I har gjort det mulig å fastsette doseintervallet for Betalutin™ i fase II delen av studien, som vil vurdere effekten av Betalutin™ hos pasienter som har fått tilbakefall av Non-Hodgkin lymfom.

Nordic Nanovector planlegger en finansiering av den videre utviklingen av Betalutin™ for behandling av non-Hodgkin Lymphoma. Selskapet har med bakgrunn i dette engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets for å undersøke muligheten for en pre-IPO finansiering. Selskapet er nå i ferd med å gjennomføre en sondering mot et begrenset antall institusjonelle investorer. Utfallet av sonderingen forventes i løpet av 2. kvartal 2014. Ingen vedtak om finansiering har blitt gjort på nåværende tidspunkt, og selskapet vil oppdatere sine aksjonærer ved en eventuell endring av dette.

Jan A. Alfheim, CEO
Tel:     (+47) 22 18 33 01   
Mob:    (+ 47) 46 44 00 45
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Tel:     (+ 47) 22 18 33 01  
Mob:    (+ 47) 91 51 95 76
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-post: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av Non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av Non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Om oss

Om Nordic NanovectorNordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026.Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker