Betalutin™ klassifisert som legemiddel mot sjeldne sykdommer (Orphan-drug Designation) i USA

Nordic Nanovector er glad for å kunngjøre at selskapets ledende produktkandidat Betalutin™ har blitt tildelt «orphan-drug designation» for behandling av follikulært lymfom i USA av FDAs Office of Orphan Products Development.

Klassifiseringen av Betalutin™ som legemiddel mot sjeldne sykdommer vil gi selskapet flere fordeler, inkludert en reduksjon av kostnader knyttet til det kliniske utviklingsprogrammet, samt sju års kommersiell eksklusivitet når produktet kommer på markedet.
 
Jan A. Alfheim, CEO i Nordic Nanovector uttalte: "Med denne klassifiseringen av Betalutin™ i USA har selskapet nådd en ny viktig milepæl i utviklingen og kommersialiseringen av en potensiell viktig og ny behandlingsform av pasienter med follikulært lymfom, en vesentlig undergruppe av non-Hodgkin lymfom".

Jan A. Alfheim, CEO
Tel:     (+47) 22 18 33 01   
Mob:    (+ 47) 46 44 00 45
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Tel:     (+ 47) 22 18 33 01  
Mob:    (+ 47) 91 51 95 76
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-post: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av Non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av Non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia