Konvertering av MNOK 25 konvertibelt lån

Nordic Nanovector AS (“Nordic Nanovector” eller “Selskapet”) har i dag mottatt en konverteringsmelding fra HealthCap VI L.P. for det konvertible lånet på NOK 25.000.005 som ble gjort tilgjengelig for Selskapet i henhold til tegningsavtale inngått 26. september 2013 og vedtak i generalforsamlingen avholdt samme dag.

Konverteringskursen for det konvertible lånet er NOK 15, og Selskapet vil følgelig utstede 1.666.667 nye aksjer til HealthCap VI L.P.

HealthCap VI L.P. skal i henhold til tegningsavtalen også investere NOK 25.000.000 i Selskapet ved tegning av nye aksjer til kurs NOK 15 innen 30. september 2014.

Jan A. Alfheim, CEO
Phone: ( 47) 22 18 33 01   
Cell:    ( 47) 46 44 00 45
Fax:     ( 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Phone: ( 47) 22 18 33 01  
Cell:    ( 47) 91 51 95 76
Fax:     ( 47) 22 58 00 07
E-mail: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av Non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av Non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Om oss

Om Nordic NanovectorNordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026.Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Abonner

Multimedia

Multimedia