Nordic Nanovector akter å gjennomføre en rettet emisjon på 150 millioner kroner

Report this content

Styret i Nordic Nanovector AS ("Nordic Nanovector" eller "Selskapet") har besluttet å iverksette en rettet emisjon på inntil NOK 150 millioner og har engasjert ABG Sundal Collier og DNB Markets ("tilretteleggerne") for å gi råd og gjennomføre emisjonen. Styret har videre besluttet at det indikative prisintervallet for emisjonen skal være fra NOK 22,5 til NOK 25 per aksje. Dette tilsvarer en markedsverdi på Nordic Nanovector før den rettede emisjonen på mellom NOK 326 millioner og NOK 362 millioner. Gjennomføring av den rettede emisjonen er bl.a. betinget av vedtak i en ekstraordinær generalforsamling.

Den endelige prisen vil bli fastsatt gjennom en «book-building» prosess som starter 6. juni og avsluttes 17. juni 2014. Selskapet og tilretteleggerne kan imidlertid når som helst beslutte å avslutte eller forlenge «book-building» perioden etter eget skjønn. Minimumsbestilling er satt til det antall aksjer som tilsvarer et samlet tegningsbeløp i kroner tilsvarende EUR 100.000.

Selskapets største aksjonær, HealthCap VI L.P. vil delta i den rettede emisjonen og tegne for inntil sin proratariske andel.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli benyttet til å finansiere den videre utviklingen av Betalutin ™ for behandling av non-Hodgkin lymfom.

Jan A. Alfheim, CEO
Tel:     (+47) 22 18 33 01   
Mob:    (+ 47) 46 44 00 45
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Tel:     (+ 47) 22 18 33 01  
Mob:    (+ 47) 91 51 95 76
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-post: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia