Tittel: Betalutin™ klassifisert som legemiddel mot sjeldne sykdommer (Orphan Designation) i Europa

Nordic Nanovector er glad for å kunngjøre at selskapets ledende produktkandidat Betalutin™ har blitt tildelt «orphan designation» for behandling av follikulært lymfom i Europa av European Medicines Agency (EMA) og European Commission (EC).
Klassifiseringen av Betalutin™ som legemiddel mot sjeldne sykdommer, vil gi selskapet flere fordeler inkludert reduserte kostnader knyttet til det kliniske utviklingsprogrammet, samt ti års kommersiell eksklusivitet når produktet kommer på markedet i Europa.
 
Jan A. Alfheim, CEO i Nordic Nanovector uttalte: "Med denne klassifiseringen av Betalutin™ i Europa, kan selskapet motta protokoll assistanse, en form for vitenskapelig rådgivning spesielt for legemidler mot sjeldne sykdommer og kommersiell eksklusivitet når produktet kommer på markedet. Reduksjon av kostnader er også mulig. Disse fordelene vil være til stor hjelp i utviklingen og kommersialiseringen av denne viktige og nye behandlingsformen av non-Hodgkin lymfom".

Jan A. Alfheim, CEO
Tel:     (+47) 22 18 33 01   
Mob:    (+ 47) 46 44 00 45
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-mail: jaa@nordicnanovector.no

Tone Kvåle, CFO
Tel:     (+ 47) 22 18 33 01  
Mob:    (+ 47) 91 51 95 76
Fax:     (+ 47) 22 58 00 07
E-post: tkv@nordicnanovector.no

Om Nordic Nanovector AS:
Nordic Nanovector AS er et privateid selskap etablert i 2009. Selskapet er lokalisert i Norge og har kontorer og laboratorier i Oslo. Vår misjon er å utvikle innovativ radioimmunoterapi, rettet mot kreft som er vanskelig å behandle, ved hjelp av selskapets proprietære målrettede nanovector teknologi. Vårt første produkt BetalutinTM er utviklet for å behandle pasienter som lider av non-Hodgkin lymfom og andre kreftformer.

Om Betalutin:
Betalutin™, er en farmasøytisk produktkandidat som består av en radionuklide konjugert til et tumorsøkende antistoff, som kan brukes til bestråling av ondartede metastaserte tumorer som gir minimal skade på nærliggende friskt normalt vev. Denne teknologien tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten hos mennesker som lider av non-Hodgkin lymfom (NHL).

Tags:

Om oss

Om Nordic NanovectorNordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å møte store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov med et stadig voksende markedspotensial som antas å ha en verdi på omkring 29 milliarder amerikanske dollar innen 2026.Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Abonner

Multimedia

Multimedia