Det nye IT-selskapet Nordlo leter etter flere oppkjøp

Report this content

Forrige sommer kjøpte investeringsselskapet FSN Capital opp tre selskaper i det svenske IT-markedet og i februar i år kjøpte de opp ytterligere ett IT-selskap i Norge. Nå leter investeringsselskapet etter norske oppkjøpskandidater for å samle inn under det felles IT-selskapet Nordlo.

– Vi søker selskap som har en sterk lokal forankring, høy kunde- og medarbeidertilfredshet og et tilbud som passer inn i de selskap som vi allerede har kjøpt opp, sier Geir Sandaker, direktør for Nordlo i Norge.

Geir Sandaker, direktør Nordlo Norge

De svenske IT-selskapene Zetup, Dicom og Office IT-Partner og norske IT total er med sine 575 medarbeidere og 1,2 milliarder kroner i omsetning i dag grunnlaget for det nye IT-selskapet Nordlo – men selskapet vil vokse mer enn det. I det norske markedet handler det om å satse på oppkjøp. Strategien er å finne selskaper som, på samme måte som Nordlo, har en tydelig lokal strategi.

Nordlo styrker konsernets lokalkontor med mer ressurser for å jobbe nær kundene geografisk, ha en nær dialog og forstå hvilke behov som finnes. Man ser et stort potensiale i tjenesteleveranser til små- og mellomstore foretak ettersom disse selskapstypene forbruker mer og mer skytjenester av ulike slag i takt med at tjenestene blir mer tilgjengelige. Disse tjenestene gir selskapets små- og mellomstore kunder en stor fordel i forhold til deres konkurrenter.

Konkurransedyktige priser og høy kompetanse på IT-tjenester og digitalisering skal gi Nordlo en sterk posisjon i det norske markedet.

– Vi skal ta teknikk og ressurser fra de globale IT-fabrikkene og forvandle dem til tjenester for lokale foretak og organisasjoner. Lokalt sammensatte tjenester kommer til å ha en stor verdi for kundene, både for intern effektivisering og for å skjerpe det egne kundetilbudet, sier Geir Sandaker.

Vil du vite mer – kontakt:
Geir Sandaker, direktør Nordlo Norge: +47 90 67 11 11, geir.sandaker@nordlo.com

IT-selskapet Nordlo ble grunnlagt i 2018 gjennom en sammenslåing av IT-selskapene Zetup, Office IT-Partner, Dicom og norske IT total. Med fokus på rådgivende IT og lokal forankring skal det nye konsernet bli en sterk nordisk utfordrer innen skytjenester, infrastruktur og digitalisering for såvel små som mellomstore organisasjoner. Nordlo har idag 575 medarbeidere på 34 steder i Sverige og Norge, samt en årsomsetning på 1,2 milliarder. nordlo.com/norsk

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Vi søker selskap som har en sterk lokal forankring, høy kunde- og medarbeidertilfredshet og et tilbud som passer inn i de selskap som vi allerede har kjøpt opp.
Geir Sandaker, direktør for Nordlo i Norge