Beste måned siden januar 2002 for Internettmeglerene

Beste måned siden januar 2002 for Internettmeglerene Handelen hos de fire aktørene som driver med ren Internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, Stocknet og Skandiabanken, økte til omtrent 77.880 transaksjoner i juni, mot 70.600 i mai. Internettmeglerene stod for 19,32% av antall transaksjoner på Oslo Børs i juni måned, noe som er på nivå med mai måned. Internettmeglerenes handelsvolum økte fra 2,99 mrd. til 3,38 mrd. Se vedlagte tabeller for ytterligere informasjon om markedsandeler. - Juni er den beste måneden for Internettmeglerene siden januar 2002, målt både etter antall transaksjoner og volum, sier Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef i Nordnet Norge. Flest transaksjoner i Petroleum Geo-Services Petroleum Geo-Services (PGS) er mest omsatt av enkeltaksjene, med omtrent 6300 transaksjoner. De fem mest populære aksjene i juni blant privatinvestorer var PGS, Merkantildata, Tomra, Opticom og Aker Kværner. Se vedlagte tabeller for oversikt over de 10 mest populære aksjene omsatt via Internett i juni. - Vi ser en markert økning i antall henvendelser og potensielle nye kunder, sier Lars Thorstensen, Salgs- & Markedssjef i Nordnet Norge. - Nordnet lanserte aksjehandel fra kroner 9,- i midten av mai, og dette har også ført til en stor tilstrømning av nye kunder, derav noen som debuterer på aksjemarkedet, fortsetter Lars Thorstensen. Kilder: Nordnet, Oslo Børs. For mer informasjon og ytterligere tallmateriale, kontakt: Lars Thorstensen, Salgs- og Markedssjef, Nordnet Norge, Telefon: 23209094 Mobil: 92821704 E-post: lars.thorstensen@nordnet.no Nordnet Norge er filial av Nordnet Securities Bank AB, datterselskap til Nordnet AB (publ), notert på Stockholmsbørsens O-liste. Nordnet er Nordens største Internettmegler. Nordnet består av Nordnet Sverige (www.nordnet.se), Nordnet Norge (www.nordnet.no), Nordnet Danmark (www.nordnet.dk) og Eurotrade Securities S.A. i Luxembourg (www.eurotrade.lu). Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerene Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk. Antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Snitt/mnd Snitt/mnd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Q2-2003 Juni 2003 Nordnet 2 468 4 924 6 726 10 114 13 255 Stocknet 18 683 27 860 19 219 27 327 31 263 Netfonds 20 453 28 490 20 561 25 319 27 802 Skandiabanken 3 850 5 247 3 801 4 996 5 560 Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs Snitt/mnd Snitt/mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Q3-2002 Q4-2002 Q1-2003 Q2-2003 Juni 2003 Nordnet 0,82 % 1,35 % 2,17 % 2,83% 3,29% Stocknet 6,20 % 7,62 % 6,20 % 7,65% 7,75% Netfonds 6,79 % 7,79 % 6,63 % 7,09% 6,90% Skandiabanken 1,28 % 1,43 % 1,23 % 1,40% 1,38% Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun -02 -02 -02 -03 -03 -03 -03 -03 -03 Nordnet 1,06% 1,44% 1,57% 2,05% 2,26% 2,24% 2,36% 2,72% 3,29% Stocknet 6,89% 7,68% 8,38% 6,94% 5,99% 5,50% 7,26% 7,87% 7,75% Netfonds 7,20% 8,06% 8,21% 7,33% 6,39% 6,02% 6,98% 7,40% 6,90% Skandiabanken 1,34% 1,43% 1,54% 1,40% 1,13% 1,11% 1,42% 1,41% 1,38% Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun -02 -02 -02 -03 -03 -03 -03 -03 -03 Nordnet 0,21% 0,32% 0,38% 0,61% 0,52% 0,78% 0,52% 0,63% 0,50% Stocknet 1,17% 1,47% 1,48% 1,44% 0,95% 1,11% 1,19% 1,62% 1,44% Netfonds 1,41% 1,71% 1,68% 1,49% 1,04% 1,23% 1,24% 1,47% 1,04% Skandiabanken 0,15% 0,18% 0,19% 0,19% 0,11% 0,13% 0,14% 0,16% 0,13% Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerene i juni måned. Kilde: Oslo Børs og Nordnet. Antall transaksjoner juni Omsatt volum juni 1 Petr. Geo Ser. 6320 1 Norsk Hydro 400 469 861 2 Merkantildata 5640 2 Tomra 288 183 829 3 Tomra 5100 3 Frontline 204 190 977 4 Opticom 3199 4 Petr. Geo Ser. 176 784 663 5 Aker Kværner 3027 5 Merkantildata 175 005 406 6 Nera 2864 6 Aker Kværner 170 019 684 7 Pan Fish 2839 7 Opticom 145 860 819 8 Tandberg Tel. 2468 8 Tandberg 126 213 188 9 Frontline 2390 9 Nera 119 030 452 10 Tandberg Data 2094 10 Tandberg Tel. 110 370 836 11 Tandberg 2084 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere.

Abonner

Dokumenter og linker