Fondssparerne flyktet fra aksjer til renter i august

​Private fondssparere flyktet fra aksjefond til rentefond i august. Det ble nettosolgt aksjefond for 11 millioner, mens det ble nettokjøpt rente- og kombinasjonsfond for 8 millioner. Fondsomsetningen i august tok seg opp sammenlignet med juli, men var allikevel lavere enn gjennomsnittet for året. Det viser fondsstatistikk fra Nordnet for august måned.

- Dårlige nyheter og makrotall fra USA i august samt en stadig økende usikkerhet knyttet til veksten i verdensøkonomien har gjort fondssparerne mer forsiktige og mindre risikovillige. Trenden er krystallklar, kunden flytter penger fra aksjer til renter, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

 Listene over de mest kjøpte og solgte fondene i august bekrefter også trenden. På listen over de mest kjøpte fondene er åtte av ti rentefond, mens på listen over de mest solgte fondene er ni av ti aksjefond. Salgssiden domineres av aksjefond med fokus på Norge og Norden, og det mest solgte fondet i august var Holberg Norden. Det mest kjøpte fondet i august var Alfred Berg Lang Obligasjon. 

De 10 mest kjøpte fondene i august:
 1. Alfred Berg Lang Obligasjon
 2. DnB NOR SMB
 3. Alfred Berg Obligasjon
 4. Fidelity Thailand fund
 5. Alfred Berg Høyrente
 6. DnB NOR Aktiv Rente
 7. HSBC Global Emerging Markets Bond
 8. Holberg Likviditet
 9. DnB NOR Obligasjon I
 10. Storebrand Rente
De 10 mest solgte fondene i august:
 1. Holberg Norden
 2. Holberg Norge
 3. Delphi Verden
 4. Delphi Norden
 5. Odin Global
 6. East Capital Russland
 7. Fortis Eq Growth USA
 8. Warren Wicklund Norge
 9. Templeton Global Total Return Fund
 10.  DnB NOR Nordic Technology

- Selv om fondssparerne reduserer risikoen ved å plassere mer i rentefond, ser vi at kundene har ulik strategi på sine renteplasseringer. Noen søker kun en trygg havn og investerer i fond med plasseringer i korte rentepapirer med lav kredittrisiko, mens andre søker høyere avkastning via rentefond som investerer i obligasjonsmarkedet med lengre løpetid, sier Anders Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 47.000 kunder i Norge i august måned.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16 / +47 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Tags:

Om oss

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere.

Abonner

Dokumenter og linker