Globale aksjefond i pluss hittil i år - smått utrolig!

Report this content

Nordnets fondskunder er ikke skremt av den raske gjeninnhentingen på verdens børser, og nettokjøpte aksjefond i juli for 269 millioner kroner. De fleste globale aksjefondene har nå positiv avkastning hittil i år målt i norske kroner, tross børskrakket i mars. - Det er smått utrolig, uttaler spareøkonom.

Verdens børser fortsatte gjeninnhentingen i juli, etter det raskeste børsfallet i manns minne i mars som følge av corona-utbruddet. Verdensindeksen steg ca 5 % i juli, med USA i tet med 6 % oppgang, målt ved SP500-indeksen. Oslo Børs var opp ca 4 % i sommermåneden.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 393 millioner kroner i juli. Aksjefond ble nettokjøpt for 269 millioner kroner. Rentefond ble nettokjøpt for 132 millioner og kombinasjonsfond ble nettosolgt for 8 millioner.

Globale aksjefond i pluss så langt i år

Verdens aksjemarkeder, målt ved MSCI World Index, har steget ca 4 % hittil i år målt i norske kroner (per 31.7.20). Målt lokal valuta er indeksen riktignok ned ca 3 %.  

- Den store differansen skyldes at norske kroner har svekket seg i år, spesielt mot euro. Dog har kronekursen styrket seg vesentlig siden krisenivåene i slutten av mars, forklarer Sættem.   

- Det betyr at de fleste globale aksjefondene nå har positiv avkastning hittil i år målt i norske kroner, tross børskrakket i mars. Det er smått utrolig, tatt i betraktning at fallet i global BNP så langt i år er det største som er registrert, kommenterer spareøkonomen.

Den positive avkastningen skyldes hovedsakelig at aksjemarkedene har bykset rekordraskt opp igjen på grunn av massive redningspakker og store rentekutt, men også at norske kroner har svekket seg siden nyttår.

Her hjemme er Oslo Børs ned omlag 10 % så langt i år. 

- Det er sjelden vi ser at valutakurssvingninger har så mye å si for avkastningen til fondskundene. Etter kronebunnen i slutten av mars har vi sett økt interesse for valutasikrede fond. Det tyder på at det er en del investorer som tror kronen skal styrke seg fremover, og de har hatt rett så langt, uttaler Sættem.

Han legger til at langsiktige fondssparere normalt bør velge et ikke-valutasikret fond, som er det alle forvaltere tilbyr. Det er billigst, samt at valutaeksponeringen som regel fungerer som en støtpute når børsene faller. Spesielt interesserte kan i perioder velge valutasikrede fond for å forsøke å time valutamarkedet.   

Nye tek-favoritter

4 av de 10 mest kjøpte fondene i juli var teknologifond.

- I år har mange av Nordnets fondskunder fått nye teknologifond i porteføljene sine: BGF Next Generation Technology, Black Rock World Technology og TIN Ny Teknik er alle tre blant de ti mest kjøpte fondene i juli, samt hittil i 2020. Sistnevnte er et nordisk teknologifond forvaltet av to svenske forvaltere med lang fartstid. Våre kunder har fått øynende opp for at det finnes flere gode teknologifond i tillegg til den gamle favoritten DNB Teknologi, uttaler Sættem.   

Teknologisektoren fortsetter å overraske positivt, og har gitt fantastisk avkastning både på kort og lang sikt. Våre fondskunder tror tydeligvis denne trenden vil fortsette, tross høy verdsettelse, avslutter han. 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JULI:
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY 
 BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
DNB OBLIGASJON III
TIN NY TEKNIK
FIRST NORDEN FOKUS
ÖHMAN GLOBAL GROWTH
FORTE OBLIGASJON
HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENEGI
HOLBERG LIKVIDITET
DNB TEKNOLOGI

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JULI:
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
ODIN EIENDOM
KLP PENGEMARKED
INVL RUSSIA TOP 20
NORDNET INDEKSFOND NORGE
SKAGEN KONTIKI
CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
DNB SMB
ALFRED BERG GAMBAK

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Abonner

Multimedia

Multimedia