Rentefond og billigfond på topp i 2011

Nordnet har sammenstilt statistikk for hva deres fondskunder har gjort i 2011. I sum kjøpte kundene mer fond enn de solgte, og nesten 50 % av nettotegningen var i rentefond.

- Trenden har vært tydelig i år, kundene startet året med nesten bare å kjøpe aksjefond. I løpet av sommeren skjedde det noe med sparerne, de ble usikre og ville ikke ta risiko, og gradvis kjøpte de mer og mer rentefond. Når gjeldskrisen slo inn med full tyngde i august styrket trenden seg ytterligere, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Listen over de mest kjøpte og solgte fondene i 2011 bærer preg av dette. På listen over de mest kjøpte fondene i fjor har en overvekt av rentefond, mens listen over de mest solgte fondene har en overvekt av aksjefond. Holberg topper begge listene, med Holberg Likviditet som det mest kjøpte fondet, og Holberg Norge som det mest solgt fondet.

- I tillegg til rentefondstrenden i 2011 så har dette vært året hvor indeksfond har fått sitt store gjennombrudd. Både KLP og DNB’s indeksfond med fokus på Norge og Verden har vært høyt opp på topplistene igjennom hele året. Dette tolker jeg positivt og som et tegn på at vi stadig får mer kunnskapsrike og bevisste fondskunder som har skjønt kostnadenes betydning for sluttresultatet, sier Ander Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Mest nettokjøpte fond 2011:
 1. Holberg Likviditet
 2. KLP AksjeNorge Indeks II
 3. KLP Pensjon
 4. Storebrand Obligasjon+
 5. Skagen Høyrente
 6. DNB Norge Indeks
 7. DNB Global Indeks
 8. DNB Obligasjon I
 9. DNB Nordic Technology
 10. Invesco Pan European Str. Equity
Mest nettosolgte fond 2011:
 1. Holberg Norge
 2. WarrenWicklund Norge
 3. DNB SMB
 4. Holberg Norden
 5. Fidelity Thailand
 6. Storebrand Vekst
 7. BlackRock Latin America
 8. Delphi Norden
 9. Alfred Berg Høyrente
 10. Odin Global

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Tags:

Om oss

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere.

Abonner

Dokumenter og linker