Nordr kjøper tomteområde på Jessheim

Report this content

Nordr har inngått avtale med Veidekke om kjøp av tomt på Jessheim til utvikling av boliger.

Nordr har inngått avtale med Veidekke om kjøp av en industritomt på 12 daa sentralt beliggende i Industrivein 2 på Jessheim. Tomten er i bruk som verksted.

- Jessheim er en vekstmotor på Romeriket og vi er svært glade for å ha sikret oss en så sentral plassert tomt i et attraktivt utviklingsområde, sier investeringsdirektør i Nordr Norge, Anders Holmlund. Dette er et sentralt tomteområde som passer svært godt i Nordrs strategi om å drive bærekraftig byutvikling i de sterkeste vekstområdene i Skandinavia.

Jessheim har hatt høy befolkningsvekst over mange år, og denne tomten ligger sentralt plassert i et viktig utviklingsområde for videre vekst i Jessheim med gangavstand til sentrum og til jernbanestasjonen. Reguleringen av prosjektet er påbegynt og det planlegges for salgsstart i 2023.

Oppgjør av tomten vil skje ved vedtatt regulering.

For mer informasjon kontakt:
Investeringsdirektør i Nordr Norge Anders Holmlund, tlf + +47 995 62 265, anders.holmlund@nordreiendom.no
Strategidirektør Norge, Audun Blegen, + 47 959 79 664, audun.blegen@nordreiendom.no

Fakta om Nordr:
Nordr Eiendom har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.

Abonner

Multimedia

Multimedia