Nordr likestiller klimamål med økonomiske mål

Report this content

Nordr har siden 2015 vært forpliktet av målene vedtatt i Paris-avtalen. For å sikre at vi når målene om reduserte CO2-utslipp raskt, så likestiller Nordr nå målet om reduserte CO2-utslipp med våre viktigste økonomiske mål. - Å oppnå reduksjon i klimagassutslipp i tråd med Paris-banen skal bli like naturlig som å oppnå gode økonomiske resultater, sier fungerende konsernsjef Pål Aglen. For Nordr betyr det at vi har mål om å redusere klimagassutslippene i de boligene vi byggestarter med 40 % i 2025.

Nordr er en av Skandinavias største eiendomsutviklere, og det betyr at vi er helt sentrale når det gjelder å sikre at samfunnet oppnår sine mål om reduksjon i klimagassutslipp. Det er gjennom vår rolle som byggherre at vi kan legge til rette for lavere klimagassutslipp både for materialer og for energibruken i byggene. I tillegg spiller vi en hovedrolle når det gjelder å legge til rette for et klimavennlig liv for de som skal bo i boligene. Blant annet ved å gjøre vårt for å sikre at behovet for egen bil reduseres til et minimum.

- Vi mangler verken kunnskap, teknologi eller de praktiske løsningene som trengs for å redusere klimagassutslippene frem mot 2030, men vi trenger å sikre at vi faktisk leverer boliger som benytter denne kunnskapen. Derfor likestiller vi nå våre klimamål med våre økonomiske mål, sier fungerende konsernsjef Pål Aglen. Nå må virksomheten følge opp Paris-banen, og vi har satt oss mål om at de boligene vi byggestarter i 2025 har prosjektert for 40 % klimagassreduksjon, sammenlignet med de boligene vi ferdigstilte i 2015, sier Aglen.

Vi har lenge hatt tydelig mål om boliger i produksjon og økonomiske resultater. Disse målene er virksomheten vant til å omsette på alle nivåer fra selskapet strategi til de personlige handlingsplanene for hver enkelt ansatt. Nå starter vi opp prosessen med å sikre at også reduksjon av CO2 gjenspeiles i virksomheten på samme måte, sier Aglen.

Nordr opplever i dag et tydelig skifte i forventningene fra våre kunder. Klimaspørsmål har gått fra å være noe kunden ikke har hatt et bevisst forhold til, til en forventing om at vi som boligutvikler har full kontroll og leverer i henhold til samfunnets forventninger og forpliktelsene som følger av Parisavtalen.

- Jeg er glad for at Nordr så tydelig har lagt seg i forkant og staket ut kursen for å sikre at vi er blant de beste til å oppfylle disse forventningene. Å oppnå reduksjon i klimagassutslipp i tråd med Paris-banen skal bli like naturlig som å oppnå gode økonomiske resultater, avslutter Aglen.

For mer informasjon kontakt:

Fungerende konsernsjef i Nordr, Pål Aglen, tlf 995 62 265 pal.aglen@nordr.com

Bærekraftsdirektør, Audun Blegen, tlf 959 79 664, audun.blegen@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør, Jonas Engelblom, tlf+46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com

Abonner

Multimedia

Multimedia