Nordr solgte 1 515 boliger for 7,9 milliarder i 2021

Report this content

Nordr solgte boliger for 2,4 milliarder (1,8 milliarder netto) i løpet av fjerde kvartal 2021. For året som helhet solgte selskapet boliger for 7,9 milliarder (6,2 milliarder netto), der Norge stod for 3,0 milliarder og Sverige for 4,9 milliarder.

Nordr solgte 568 boliger (461 netto) i årets siste kvartal, hvorav 161 i Norge og 407 i Sverige. I 2021 solgte Nordr 1 515 boliger (1 218 netto), hvorav 709 boliger i Stockholm.

- Vi har lykkes gjennom å ta store posisjoner i de voksende storbyene i Norge og Sverige. Vi har satt tydelig fokus på kvalitet og beliggenhet og på å gjøre det enkelt å kjøpe en bolig fra Nordr. Det gjør at vi har et attraktivt produkt som våre kunder etterspør, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr.

Nordr utvikler boliger i syv av de største byene i Skandinavia – Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge, og Stockholm, Göteborg og Malmö i Sverige. I samtlige byer er det fremdeles stor etterspørsel etter nye boliger.

- I Norge selger Nordr fremdeles svært godt i alle våre prosjekt og har økt antall boliger i produksjon siden fjerde kvartal 2020, på tross av høyere prisvekst og press på byggekostnader. I Sverige er det økt bygging av nye boliger, i hovedsak for utleie. For eierboliger ser vi en stor etterspørsel etter alternativ, spesielt fra småbarnsfamilier og førstegangsetablerere som søker mer plass.

Aglen legger til at Nordrs boligsalg drar nytte av at selskapet i løpet av 2021 har satt seg ambisiøse bærekraftsmål, blant annet gjennom å likestille klimamål med økonomiske mål. Selskapet har også satt seg et mål om å redusere klimagassutslippene i de boligene vi byggestarter med 40 % innen 2025.

- Nordr har arbeidet aktivt med bærekraft i mange år og var først ute i Sverige med å Svanemerke alle sine boliger, og har levert det største BREEAM-sertifiserte boligprosjektet i Norge i Nyegaardskvartalet. Nordr opplever i dag et tydelig skifte i forventningene fra våre kunder. Klimaspørsmål har gått fra å være noe kunden ikke har hatt et bevisst forhold til å være en viktig faktor i kundens vurdering, og vi må vise at vi mener alvor for å bli valgt av kundene, mener Aglen.

Antallet boliger i produksjon øker og er nå 3 207 boliger mot 2 552 i fjerde kvartal 2020. Nordrs andel er 2 660 boliger. Nordr igangsatte bygging av 712 boliger i fjerde kvartal 2021 og 1 371 totalt i 2021. Salgsgraden for boliger i produksjon er 89 %.

Boligsalgstallene for Nordr per fjerde kvartal 2021:

Fjerde kvartal 2021 (2020) 2021 (2020)
Brutto1 Netto2 Brutto1 Netto2
Norge 161 (110) 86 (67) 517 (503) 293 (301)
Sverige 407 (579) 375 (554) 998 (1 213) 925 (1 109)
Totalt 568 (689) 461 (621) 1 515 (1 716) 1 218 (1 410)
  1. Antall solgte inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg

Kst. konsernsjef Pål Aglen, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør Jonas Engelblom, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com

Abonner

Multimedia

Multimedia