Nordr solgte boliger for 1,5 milliarder i tredje kvartal

Report this content

I løpet av tredje kvartal 2021 solgte Nordr boliger for 1,5 milliarder kroner (1,1 milliarder netto). Til nå i 2021 har selskapet solgt boliger for 5,4 milliarder kroner (4,3 milliarder netto).

Nordr solgte totalt 295 boliger (214 netto) i løpet av tredje kvartal, hvorav 174 i Sverige og 121 i Norge. Verdien av de solgte boligene var 1,5 milliarder kroner, der Nordr sin andel var totalt 1,1 milliarder kroner. Til nå i år har Nordr solgt boliger for totalt 5,4 milliarder kroner.

- Vi fortsetter å levere attraktive boliger som blir svært godt mottatt av markedet. Vi arbeider aktivt med å tilpasse våre prosjekter til kundenes behov og på å gjøre det enkelt å kjøpe av oss, sier konstituert konsernsjef Pål Aglen.

Nordr utvikler boliger i de syv største byene i Skandinavia – Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge, og Stockholm, Göteborg og Malmö i Sverige, hvor vi ser at etterspørselen etter nye boliger er sterkest.

- Den underliggende etterspørselen etter boliger er sterk i alle de store byene der vi er til stede. Vi ser at prisstigningen vi har sett det siste året, spesielt i Stockholm, har roet seg, men at prisene har stabilisert seg på et høyere nivå. Vi ser et godt prisbilde i alle våre markeder og nærmer oss nå sluttsolgt i flere prosjekter som vi har salgsstartet tidligere i år, sier Pål Aglen

Antallet boliger i produksjon øker og er nå 2 717 boliger mot 2 405 i tredje kvartal 2020. Nordrs andel er 2 295 boliger. Totalt igangsatte Nordr bygging av 229 boliger i tredje kvartal 2021. Salgsgraden for boliger i produksjon er 87%.

Boligsalgstallene for Nordr per tredje kvartal 2021:

Tredje kvartal 2021 (2020) 12 mnd rullerende salg (1)
Brutto1 Netto2 1 637 (1 378)
Norge 121 (118) 67 (69)
Sverige 174 (346) 148 (328)
Totalt 295 (464) 214 (397)
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg

For mer informasjon kontakt:

Konstituert konsernsjef Pål Aglen, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør, Jonas Engelblom, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.se

Nordr har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Pål Aglen er konstituert konsernsjef.

Abonner