Nordr solgte boliger for 2,3 milliarder kroner i første kvartal

Report this content

Nordr fortsetter å vokse i Sverige og Norge. Den sterke avslutningen på foråret har fortsatt inn i 2021. I løpet av første kvartal solgte selskapet boliger til en verdi av 2,3 milliarder.

I første kvartal solgte Nordr totalt 387 boliger, hvorav 271 ble solgt i Sverige og 116 i Norge. Dette er en økning fra 299 i samme kvartal i fjor. Den totale salgsverdien utgjorde 2,3 milliarder, hvorav Nordrs andel utgjorde 2 milliarder.

– Det har vært en sterk start på året for Nordr i både Sverige og Norge. Vi opplever en solid etterspørsel etter boliger i alle de større byene der vi er etablert og kjenner markedet godt. Vi var også raske å tilpasse oss i alle digitale kanaler da pandemien startet for et år siden, sier Nordrs konsernsjef Baard Schumann.

Nordr har egne kontorer og en rekke større prosjekter i byer og tettsteder som er regnet som de viktigste vekstområdene i Sverige og Norge. Parallelt med sterk etterspørsel i boligmarkedet har vi også sett at prisene har fortsatt å øke betydelig hittil i 2021.

– Vi prioriterer å drive frem plan- og reguleringsarbeid i flere kommuner for å kunne bygge flere boliger slik at vi får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Vi er også godt fornøyd med at vi har en god portefølje av boliger på attraktive steder og beliggenheter. Her treffer vi godt med våre priser når vi lanserer og selger våre prosjekter i ulike geografiske områder, sier Baard Schumann.

Antall boliger under utvikling utgjorde 2 619, mot 2 160 i samme kvartal for et år siden. Nordrs andel av dette er 2 231 leiligheter. Totalt ble det igangsatt bygging av 206 leiligheter i første kvartal 2021. Salgsgraden for boliger under utvikling var 82 prosent.

  – I tillegg til innflytting og vekst i de store byene, merker vi at stadig flere ser på nye boligprosjekter som et attraktivt alternativ. Flere vil rett og slett bo litt bedre ved å bytte ut sitt gamle hjem mot noe nytt og moderne. Det betyr også at vi tror på fortsatt sterk markedsutvikling for våre prosjekter i både Sverige og Norge, sier Baard Schumann.

Første kvartal 2021 (2020)
Brutto1 Netto2
Norge 116 (132) 68 (85)
Sverige 271 (167) 263 (130)
Totalt 387 (299) 331 (215)

For mer informasjon kontakt:
Baard Schumann, konsernsjef, 94 080 000, baard.schumann@nordr.com
Audun Blegen, strategidirektør Norge, 959 79 664, 
audun.blegen@nordr.com
Jonas Engelblom, director brand, communications & strategy, +46 (7) 02 22 92 23, jonas.engelblom@nordr.se

Fakta om Nordr:
Nordr har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef i Nordr.

Abonner

Multimedia

Multimedia