Aksjeutstedelse iht insentivprogram for ansatte

Stavanger, 14. februar 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har iht selskapets insentivprogram for ansatte utstedt 2 391 002 nye aksjer til kurs NOK 0,14403 kroner per aksje.

Aksjene tegnes av ansatte i Noreco (ikke primærinnsidere). Etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret vil det totalt være utstedt 5 658 485 084 aksjer i Noreco, hver pålydende NOK 0,10.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner