Årlig reserverapport

Report this content

Stavanger, 11. februar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) publiserer i dag sin årlige reserverapport. Noreco-konsernets samlede påviste og sannsynlige (2P) olje- og gassreserver ved slutten av 2012 var 21,9 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe), sammenlignet med 22,9 mmboe året før. Konsernets netto produksjon gjennom 2012 var 1,3 mmboe.

De rapporterte reserveanslagene er basert på standard praksis og metodikk i bransjen, herunder analyse av produksjonsutvikling, reservoarmodellering og geologiske og geofysiske analyser. Evalueringene og vurderingene er utført av ingeniører med omfattende bransjeerfaring, og metodikken og resultatene er kontrollert som en del av selskapets interne prosedyrer for reserveestimering. 2P-reserveanslaget representerer de forventede feltresultatene basert på produksjonen frem til nå, selskapets forståelse av feltene og de planlagte aktivitetene i lisensene.

En uavhengig tredjepartsvurdering av alle Norecos felt som er kategorisert som reserver er utført av DeGolyer and MacNaughton. Vurderingen er basert på data fra Noreco samt full tilgang til undergrunnsdata og lisensdokumentasjon. På grunnlag av denne informasjonen har DeGolyer and MacNaughton foretatt en uavhengig vurdering av reservene. Den uavhengige vurderingen konkluderer med et reserveestimat som ligger fire prosent høyere enn Norecos totale 2P-estimat, og tjener derved som verifikasjon av selskapets eget reserveestimat.

Den fullstendige reserverapporten er vedlagt i PDF-format.Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker