Boring fullført på Romeo

Stavanger, 9. januar 2012: Boringen av utforskingsbrønn 30/11c på Romeo-prospektet i lisens P1666 i den britiske del av Nordsjøen er i ferd med å bli avsluttet. Brønnen har påvist olje i tre ulike stratigrafiske nivåer i bergarter av jura og trias alder som totalt utgjør en oljekolonne på rundt 60 meter. Den observerte reservoarkvaliteten er dårlig, og ytterligere studier er nødvendig for å kunne vurdere funnets potensiale.

Norwegian Energy Company ASA (Noreco) meldte i november at selskapet hadde inngått en avtale om salg av 11,9 prosent av lisens P1666 for en pris på 2,4 millioner pund pluss dekning av borekostnader. Etter denne transaksjonen har Noreco en eierandel på 10 prosent i lisensen, som er operert av Suncor.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner