CFO Ørjan Gjerde slutter i Noreco

Stavanger, 3. juni 2014: Ørjan Gjerde, som har vært CFO i Noreco siden mars 2012, har sagt opp sin stilling og slutter i selskapet senest 31. august 2014. Arbeidet med å finne hans etterfølger er allerede i gang.

Under Gjerdes ledelse har Noreco bygget opp en faglig meget sterk finans- og regnskapsfunksjon. Han har også hatt ansvaret for selskapets IR-arbeid. Det siste året har han hatt en sentral rolle i selskapets finansielle- og operasjonelle restrukturering av virksomheten, herunder refinansieringen som ble gjennomført høsten 2013.

Gjerde har meddelt Noreco at han slutter for å delta i oppstart av ny virksomhet. Noreco takker ham for innsatsen, og ønsker ham lykke til med nye utfordringer.

***
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner