Ekstraordinær generalforsamling – valg av styre og nominasjonskomite

Stavanger, 8. januar 2014: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet", ticker "NOR") har mottatt en anmodning om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling fra aksjonæren IKM Industri-Invest AS for behandling av styrevalg og valg av medlemmer til Selskapets nominasjonskomite, ref allmennaksjeloven § 5-7 (2). 

Innkalling til generalforsamling med agenda vil bli sendt separat til aksjonærer med kjent adresse, og offentliggjort på www.newsweb.no og www.noreco.com. Selskapets nominasjonskomite vil bli bedt om å forberede et forslag til sammensetning av styret og nominasjonskomiteen i forkant av generalforsamlingen. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner