Ekstraordinær generalforsamling avholdt

Stavanger, 15. november 2013: Det vises til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») datert 21. oktober 2013 vedrørende den foreslåtte refinansieringsplanen samt innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 23. oktober 2013. 

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt i dag kl 10:00. Generalforsamlingen godkjente alle vedtak som foreslått med kvalifiserte flertall. Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.noreco.com.

***
For ytterligere informasjon, kontakt:
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com