Endringer i ledelsen i Noreco

Stavanger, 16. januar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) gjør følgende endringer i selskapets øverste ledelse:

John Bogen er utnevnt til COO & VP HSE. Bogen er utdannet sivilingeniør fra NTNU med hovedfagsområdet industriell økonomi. Han har mer enn 30 års erfaring innen olje og gass fra bl.a. Phillips Petroleum og BP i ulike roller innen drift, organisasjonsutvikling og kommersielle tjenester/forhandlinger. Bogen har vært ansatt i Noreco siden februar 2008, og kommer fra stillingen som VP Commercial.

Bogen erstatter Ellen Sandra Bratland, som forlater Noreco for å begynne i Norske Shell.

Det kommersielle området som hittil har vært ledet av Bogen blir overført til CFO Ørjan Gjerde.

Investor Relations-funksjonen er ikke lenger en del av selskapets øverste ledergruppe. Området vil fortsatt bli ledet av Kjetil Bakken.

Etter disse endringene er Norecos toppledelse redusert fra seks til fire posisjoner som består av:

• Einar Gjelsvik, CEO
• John Bogen, COO & VP HSE
• Lars Fosvold, VP Exploration
• Ørjan Gjerde, CFO

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO ( +47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner